Bon turystyczny dla organizacji pozarządowych

NGO, w tym kluby sportowe posiadające status organizacji pożytku publicznego (OPP) mogą realizować bony turystyczne na przykład do rozliczania płatności za organizowane obozy. …