Dotacje: Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki

Program Sport Akademicki Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich, których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego …