ładowanie...

Dotacje: kolejne programy MSiT na sport w roku 2023

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło kolejne konkursy ofert. Większość jest dość specjalistycznych, ale być może ktoś z czytelników będzie chciał skorzystać.

 

Program Wspierania Sportów Nieolimpijskich

Dla kogo:

Polskie Związki Sportowe oraz stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, będące przedstawicielami Polski w międzynarodowych federacjach w sportach i w konkurencjach objętych programem IE 2023, posiadające dokument potwierdzający (przez właściwą organizację międzynarodową), że są uprawnione do powołania reprezentacji Polski na IE 2023.

Główne założenia:

Przygotowania do IE 2023 oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach i konkurencjach nieobjętych programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich i Igrzyskach Głuchych w 2023 roku.

Okres realizacji zadania:

01.01.2023 31.12.2023

Pula środków:

28 000 000 zł

Termin składania wniosków:

31.05.2023 (papierowo)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

60 dni od złożenia wniosku

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/sport/program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-poprzez-dofinansowanie-przygotowania-i-udzialu-zawodnikow-we-wspolzawodnictwie-miedzynarodowym-w-2023-roku

 

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Dla kogo:

Polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski, stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim, związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

Główne założenia:

W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:

1) szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z Systemem Sportu Młodzieżowego, w tym: szkolenie kadry narodowej, szkolenie w szkołach mistrzostwa sportowego i ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży, udział w MŚ i ME w młodzieżowych kategoriach wiekowych.

2) współzawodnictwo sportowe, ale ograniczony wyłącznie do Letnich i Zimowych Igrzyskach Uniwersyteckich (Uniwersjada), Akademickich Mistrzostwach Świata i Zimowym i Letnim Festiwalu Młodzieży Europy.

3) organizację zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Okres realizacji zadania:

Od 01.01.2023 do 31.12.2023

Pula środków:

184 000 000 zł

Termin składania wniosków:

31.05.2023 w przypadku zadania 1 i 30.09.2023 w przypadku zadań 2 i 3 (wnioski składane papierowo)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

30 dni od daty wpływu wniosku

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy2

 

Program dofinansowania zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w ACSS, WCSS, OSSM LZS w roku 2023

Dla kogo:

Stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym, działające w zakresie kultury fizycznej w środowisku akademickim, wojskowym lub wiejskim.

Główne założenia:

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży, realizowane w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych

Okres realizacji zadania:

Od 01.01.2023 do 31.12.2023

Pula środków:

20 000 000 zł

Termin składania wniosków:

30.06.2023 (papierowo)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

30 dni od daty wpływu wniosku

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-i-fizycznej-zadan-w-zakresie-szkolenia-i-wspolzawodnictwa-sportowego-mlodziezy-realizowanego-w-akademickich-centrach-szkolenia-sportowego-wojskowych-centrach-szkolenia-sportowego-osrodkach-szkolenia-sportowego-mlodziezy-ludowych-zespolow-sportowych-w-roku-20233

 

Program dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego

Dla kogo:

Organizacje o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności metodyczno-szkoleniowej, badawczej i analitycznej w zakresie sportu; ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

Główne założenia:

Zadania z obszaru procesu szkolenia tj. pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Zespołu Metodycznego (w zakresie sportu młodzieżowego), o którym mowa w poszczególnych programach Ministra oraz zadania z obszaru działalności badawczej i monitoringu.

Okres realizacji zadania:

Od 01.01.2023 do 31.12.2023

Pula środków:

3 000 000 zł

Termin składania wniosków:

30.06.2023 (papierowo)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

30 dni od daty wpływu wniosku

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/sport/programu-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialalnosci-wspierajacej-i-kontrolnej-sportu-mlodziezowego-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-2023-roku

 

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

Dla kogo:

Polskie związki sportowe, stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie, państwowe instytuty badawcze.

Główne założenia:

Szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, w następujących sportach:

 • badmintonie;
 • hokeju na lodzie;
 • kolarstwie;
 • koszykówce;
 • lekkiej atletyce;
 • łyżwiarstwie figurowym;
 • łyżwiarstwie szybkim;
 • piłce ręcznej;
 • piłce siatkowej;
 • tenisie stołowym;
 • rugby.

Okres realizacji zadania:

Od 01.01.2023 do 31.12.2023

Pula środków:

35 000 000 zł

Termin składania wniosków:

31.05.2023 (papierowo)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

30 dni od daty wpływu wniosku

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2023-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanych-ze-szkoleniem-mlodziezy-uzdolnionej-sportowo-w-osrodkach-dzialajacych-ze-wsparciem-jednostek-samorzadu-terytorialnego

 

Wspieranie projektów naukowych w zakresie sportu wyczynowego w 2023 roku

Dla kogo:

Oferty na realizację zadań mogą składać:

 • polskie związki sportowe;
 • Polski Komitet Olimpijski;
 • Polski Komitet Paraolimpijski

Główne założenia:

Dofinansowanie na realizację projektów naukowych, których celem jest podniesienie poziomu działań naukowych na rzecz sportu i które odpowiadają potrzebom polskich związków sportowych w zakresie optymalizacji przygotowań polskich zawodników do najważniejszych imprez sportowych i podnoszenia potencjału polskiego sportu na poziomie wyczynowym.

Okres realizacji zadania:

Od 01.01.2023 do 30.11.2023

Pula środków:

1 350 000 zł

Termin składania wniosków:

31.03.2023 (papierowo)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

28.04.2023

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/sport/wspieranie-projektow-naukowych-w-zakresie-sportu-wyczynowego-w-2023-roku

 

Program SUPER TRENER

Dla kogo:

Oferty na realizację zadań mogą składać:

 • polskie związki sportowe;
 • Polski Komitet Olimpijski;
 • Polski Komitet Paraolimpijski

Główne założenia:

Dofinansowanie na wynagrodzeń trenerów, asystentów i działaczy pracujących w ramach kard narodowych, polskich związków sportowych i innych.

Okres realizacji zadania:

Od 01.01.2023 do 31.12.2023

Pula środków:

5 000 000 zł

Termin składania wniosków:

31.05.2023 (papierowo)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

60 dni od daty wpłynięcia wniosku

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/sport/program-super-trener-wsparcie-szkolenia-zawodnikow-kadry-narodowej-do-udzialu-w-igrzyskach-olimpijskich-paraolimpijskich-i-gluchych-oraz-przygotowania-i-udzialu-w-mistrzostwach-swiata-i-europy-w-sportach-olimpijskich-paraolimpijskich-i-objetych-programem-igrzysk-gluchych-w-2023-roku