ładowanie...

Dotacje Narodowego Instytutu Wolności w ramach programów PROO na rok 2021

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest agencją rządową podległą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zajmuje się m.in. dystrybucją środków pieniężnych wśród organizacji pozarządowych. Właśnie ogłoszono nabór w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, w którym startować mogą również kluby sportowe.

 

Dla klubów sportowych najbardziej interesujące będą priorytety 1a oraz ewentualnie 2. Wnioski składa się poprzez System Obsługi Dotacji. Zazwyczaj składa się je dwuetapowo. Najpierw składa się wniosek wstępny i dopiero po jego zaakceptowaniu należy napisać wniosek pełny. To sensowne rozwiązanie pozwalające zaoszczędzić czas i energię w sytuacji, gdy napisany przez nas projekt okaże się zbyt słaby, aby być wziętym po uwagę przez NIW-CRSO.

Przeczytaj też o drugim dużym programie: 80 milionów dotacji Narodowego Instytutu Wolności do podziału w ramach programów NOWEFIO – Instruktor Sportu

 

NIW-CRSO

 

Priorytet 1a – Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

Dla kogo:

Dla stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych), fundacji, związków stowarzyszeń, jak również klubów sportowych działających w formie spółek.

Główne założenia:

Wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości. Środki mogą zostać przeznaczone na następujące działania:

1. Wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego.

2. Wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

3. Wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Okres realizacji zadania:

24 do 36 miesięcy od daty rozpoczęcia projektu.

Pula środków:

8 029 000 zł.

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 700 000 zł; nie jest wymagany wkład własny.

Termin składania wniosków:

22 lutego 2021 godz. 14:00 (w generatorze wniosków)

Więcej informacji:

PROO_1a_Regulamin

 

Priorytet 2a – Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych

Dla kogo:

Dla stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych), fundacji, związków stowarzyszeń, jak również klubów sportowych działających w formie spółek.

Główne założenia:

Dotacja może być przeznaczona na opracowanie i wdrożenie wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego, działań mających na celu pozyskanie partnerów instytucjonalnych, realizację działań promocyjno-informacyjnych itp. Dotacje w ramach konkursu nie mogą zostać przeznaczone na wpłatę do istniejącego lub nowotworzonego kapitału żelaznego.

Okres realizacji zadania:

24 do 36 miesięcy od daty rozpoczęcia projektu.

Pula środków:

1 000 000 zł.

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 500 000 zł; nie jest wymagany wkład własny.

Termin składania wniosków:

8 marca 2021 godz. 14:00 (w generatorze wniosków)

Więcej informacji:

PROO 2 Regulamin

 

Priorytet 3 – Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

Dla kogo:

Dla stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych), fundacji, związków stowarzyszeń, jak również klubów sportowych działających w formie spółek ograniczonych do dwóch grup podmiotów:

– mediów obywatelskich (podmiotów publikujących treści ważnych dla społeczności lokalnych lub grup społecznych),

– organizacji strażniczych (podmiotów zajmujących się statutowo kontrolą działań władz i instytucji lokalnych).

Główne założenia:

Wspieranie działań statutowych tych organizacji, rozwój instytucjonalny organizacji, wspieranie rozwoju porozumień organizacji sektora pozarządowego.

Okres realizacji zadania:

24 miesiące pomiędzy 1 stycznia 2021 a 31 grudnia 2022.

Pula środków:

2 000 000 zł.

Maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 200 000 zł; nie jest wymagany wkład własny.

Termin składania wniosków:

1 marca 2021 godz. 14:00 (w generatorze wniosków)

Więcej informacji:

PROO 3 Regulamin 

 

Priorytet 4 – Rozwój instytucjonalny Think Tanków Obywatelskich

Dla kogo:

Dla stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych), fundacji, związków stowarzyszeń, jak również klubów sportowych działających w formie spółek ograniczonych do think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych.

Główne założenia:

Wspieranie działań statutowych tych organizacji, rozwój instytucjonalny organizacji, wspieranie rozwoju porozumień organizacji sektora pozarządowego.

Okres realizacji zadania:

24 miesiące pomiędzy 1 stycznia 2021 a 31 grudnia 2022.

Pula środków:

2 000 000 zł.

Wnioskowana kwota dotacji między 20 000 zł a 300 000 zł; nie jest wymagany wkład własny.

Termin składania wniosków:

 

1 marca 2021 godz. 14:00 (w generatorze wniosków)

Więcej informacji:

PROO 4 Regulamin 

 

 

W najbliższym czasie pojawią się jeszcze dwa konkursy w ramach PROO:

Priorytet 1b – Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych

Priorytet 5 – Wsparcie doraźne

Można je śledzić na stronie NIW https://www.niw.gov.pl/kontakt/proo/proo-2021/