ładowanie...

Dotacje: Program KLUB na rok 2023

Rządowy Program KLUB na rok 2023 został ogłoszony. To nieduże, ale stosunkowo łatwe do pozyskania pieniądze. Termin składania wniosków mija 24.04.2023 roku.

 

Środki na dotacje pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). W tym i kolejnych latach operatorem programu będzie  Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Pozostałe zasady ubiegania się o środki są identyczne jak w latach ubiegłych.

Formularz wniosku jest tak skonstruowany, że bardzo trudno jest popełnić jakikolwiek błąd formalny. Krok po kroku wymusza uzupełnienie wszystkich pól i nie pozwala na wysłanie nieuzupełnionego wniosku. Największym ryzykiem jest pominięcie lub umieszczenie niekompletnych lub niewłaściwych załączników. Duża pula środków pozwalała w ubiegłych latach przekazać środki do niemal wszystkich wnioskujących o to stowarzyszeń.

 

Dla kogo:

Dla klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych. Klub

 • nie musi być członkiem polskiego związku sportowego,
 • istnieje ponad 3 lata licząc wstecz od daty złożenia wniosku,
 • w minionym lub obecnym roku nie otrzymały dotacji ze środków publicznych na łączną kwotę większą niż 200 000 zł.

Główne założenia:

Program przeznaczony jest dla wszystkich klubów sportowych, bez względu na dyscyplinę, formę organizacyjną, zasięg itp. Bezpośrednimi odbiorcami mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia .

W programie można rozliczyć trzy kategorie wydatków:

 • wynagrodzenia instruktorów,
 • zakupy sprzętu sportowego,
 • organizacja obozu (min. 5-dniowego).

Klub, który otrzymał dotację jest zobowiązany do przeprowadzenia testów wśród swoich podopiecznych i wprowadzenia wyników do bazy Sportowe Talenty. O tym, czym mają być owe Sportowe Talenty pisałem już tutaj: Sportowe talenty – czy potrzebujemy kolejnego programu testów sprawnościowych? – Instruktor Sportu

Okres realizacji zadania:

1.01.2023-30.11.2023.

Pula środków:

75 000 000 zł.

 • Dla klubów jednosekcyjnych dotacja wynosi 10 000 zł.
 • Dla klubów wielosekcyjnch dotacja wynosi 15 000 zł.

Wymagany jest wkład własny w wysokości min. 5%.

Termin składania wniosków:

Do 24.04.2023 (w generatorze wniosków AMODiT)

Wniosek składa się wyłącznie elektronicznie. LZS udostępniło generator wniosków AMODiT. Jest ten sam program, którym posługuje się Ministerstwo Sportu jednakże ma oddzielną bazę danych, więc trzeba się w nim zarejestrować ponownie.

Do wniosku trzeba załączyć:

 • elektroniczny odpis z KRS lub potwierdzony za zgodność z oryginałem wypis z rejestru klubów sportowych (nie starszy niż sprzed 3 miesięcy),
 • statut klubu potwierdzony za zgodność z oryginałem,
 • sprawozdanie finansowe za rok 2022 (skan musi być podpisany przez wszystkich członków Zarządu i złożony niezależnie od tego, że jest nie przyjęty przez Walne),
 • Skan oświadczenia, który pobiera się w trakcie wypełniania wniosku.

Planowany termin rozstrzygnięcia: 10.05.2023.

 

Więcej informacji: https://rzadowyprogramklub.pl/