ładowanie...

Dotacje: Program Sportowe Wakacje+ na rok 2021

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu programu „Sportowe Wakacje+”. Co szczególnie istotne, projekty mogą być realizowane od 1 kwietnia do końca roku, a więc nie muszą mieć zbyt wiele wspólnego z samymi wakacjami.

 

W ramach programu dostępne są 3 zadania, na które przeznaczono budżet w wysokości 30 mln zł. Dwa pierwsze zadania są do zrealizowania przez kluby sportowe. Ostatnie zadanie polega na wyłonieniu operatora krajowego do wspierania organizacji obozów sportowych. Na tą część zadania wydzielono 10 mln zł, aczkolwiek partner realizujący zadania będzie zobowiązany dołożyć ze swoich środków jeszcze 5 mln. Prawdopodobnie jedynym podmiotem, który może spełnić to kryterium jest Fundacja Lotto, która była operatorem tego programu w ubiegłym roku.

 

Zadanie 1.  Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.

 

Dla kogo:

Dla stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

Główne założenia:

Głównym celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa uczestników, włączenie jak największej grupy ludności do regularnej aktywności, tak aby wypracować w społeczeństwie nawyk podejmowania aktywności fizycznej odpowiednio często i intensywnie na każdym etapie życia. Zadanie zakłada systematyczny i powszechny udział uczestników w zajęciach sportowych. Zgłaszane oferty powinny zmierzać do utrwalania postaw społecznych i kształtowania nawyku aktywnego trybu życia poprzez wskazanie korzyści z aktywności ruchowej. Powinny przyczyniać się do zmiany postaw odbiorców wobec potrzeby podejmowania aktywności fizycznej, zwiększenia pozycji aktywności fizycznej w hierarchii wartości Polaków oraz przełożenia tych wartości na realną aktywność.

Okres realizacji zadania:

1.04-31.12.2021

Budżet:

Całość dotacji MKDNiS na zadania 1 i 2 łącznie wynosi 20 000 000 zł.

Brak informacji o maksymalnej kwocie dotacji.

Wymagany wkład własny w wysokości min. 5%.

Termin składania wniosków:

09.05.2021 (w generatorze wniosków AMODiT)

Termin rozpatrzenia wniosków:

18.06.2021

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-sportowe-wakacje—-edycja-2021

 

 

Zadanie 2.  Wspieranie organizacji turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.

 

Dla kogo:

Dla stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

Główne założenia:

Dofinansowanie imprez sportowych, konkursów, konferencji i publikacji specjalistycznych, eventów okolicznościowych oraz innych wydarzeń o charakterze sportowym, a zróżnicowanie projektów powinno wynikać ze specyficznych potrzeb adresatów programu, tj. rodzin, dzieci i młodzieży, dorosłych oraz osób starszych.

Okres realizacji zadania:

1.04-31.12.2021

Budżet:

Całość dotacji MKDNiS na zadania 1 i 2 łącznie wynosi 20 000 000 zł.

Brak informacji o maksymalnej kwocie dotacji.

Wymagany wkład własny w wysokości min. 5%.

Termin składania wniosków:

09.05.2021 (w generatorze wniosków AMODIT)

Termin rozpatrzenia wniosków:

18.06.2021

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/program-sportowe-wakacje—-edycja-2021

 

 

2 thoughts on “Dotacje: Program Sportowe Wakacje+ na rok 2021

  1. Stowarzyszeni pisze:

    Witam, mam do poruszenia dwie kwestie, a mianowicie dotyczą one:
    1. Jaka jest maksymalna liczba uczestników do organizowania zajęciach?
    2. Czy przy zajęciach ogólnorozwojowych, turnieju i rajdu rowerowego z dofinansowania pokryty jest koszt wyżywienia?

    1. Wszystkie szczegółowe kwestie trzeba doczytać zawsze w Regulaminie konkursu grantowego. Nie sądzę, żeby były limity uczestników, ale zawsze trzeba będzie wpisać liczbę realną, gdyż później należy się wywiązać z tego, co się naobiecywało we wniosku.

Komentowanie zostało wyłączone.