ładowanie...

Dotacje: Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki

Program Sport Akademicki

Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej środowisk akademickich, których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego
i aktywnego stylu życia wśród młodzieży akademickiej w 2022 r..

Pula środków: 10 000 000 zł

Termin zgłoszeń: 10.01.2022

Link: https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-do-programu-sport-akademicki-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wspieranie-przedsiewziec-z-zakresu-upowszechniania-sportu-dzieci-i-mlodziezy-w-2022-r

 

Program „Szkolny Klub Sportowy”

Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2022 r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu po 60 minut dla każdego uczestnika, w grupach minimum 15-osobowych składających się wyłącznie z uczniów jednej szkoły, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela wychowania fizycznego z danej szkoły.

Adresowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

Pula środków: 60 000 000 zł

Termin zgłoszeń: 31.01.2022

Link: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2022-r-programu-szkolny-klub-sportowy

 

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów

Program obejmuje 3 zadania”

  • zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych
  • zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
  • zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Pula środków: 25 950 000 zł

Termin zgłoszeń: 04.01.2022 (zakończono)

Link: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2022-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-finansowanych-ze-srodkow-funduszu-zajec-sportowych-dla-uczniow

 

Pozostałe nie ogłoszone programy

W ramach środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ubiegłym roku Ministerstwo prowadziło jeszcze kilka programów.

  • Program „Klub”
  • Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich
  • Program Sport Wszystkich Dzieci

Rok temu o tej porze ten pierwszy i trzeci program był już ogłoszony. Na ten moment cały czas czekamy na rozpoczęcie naboru wniosków.