ładowanie...

Dotacje: PROO na rok 2022 od Narodowego Instytutu Wolności

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest agencją rządową podległą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zajmuje się m.in. dystrybucją środków pieniężnych wśród organizacji pozarządowych. Trwa nabór w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, w którym startować mogą również kluby sportowe.

 

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest podzielony na priorytety. Dla klubów sportowych najbardziej interesujące będą priorytety 1a oraz ewentualnie 2. Wnioski składa się poprzez System Obsługi Dotacji. Zazwyczaj składa się je dwuetapowo. Najpierw składa się wniosek wstępny i dopiero po jego zaakceptowaniu należy napisać wniosek pełny.

Nie jest wymagany wkład własny. Natomiast pule środków są w niektórych priorytetach bardzo wysokie, dlatego polecam aplikowanie klubom dużym i stabilnym.

Nabór prowadzony jest do Priorytetów 1a, 1b, 2a, 3  – wnioski należy składać do 31 grudnia 2021 do godz. 14:00. Zadania z wszystkie priorytetów muszą być realizowane od 22 do 34 miesięcy (najpóźniej do końca 2024)  z wyjątkiem 3, który musi się skończyć do 2023 r. Szczegółowy opis programów znajduje się na stronie Edycja 2022 – Narodowy Instytut Wolności (niw.gov.pl)

 

 

Priorytet 1a – Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

To najbardziej interesujący nas program. Można otrzymać wsparcie na rozwój instytucjonalny, czyli m.in. na wszelkie remonty, naprawy, zakupy sprzętu lub usług. Ważne jest aby w długim terminie przełożyły się one na zwiększenie stabilności organizacji, pozyskanie nowych źródeł zarobkowania itp.

Wartość dotacji: 150 000 zł – 600 000 zł.

Webinarium poświęcone PROO 1a: https://youtu.be/z3eo6wPU4qY

 

Priorytet 1b – Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych

Środki mogą być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych, realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne lub  realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.

Wartość dotacji: 50 000 zł – 500 000 zł

Webinarium poświęcone PROO 1b, 2a, 3: https://youtu.be/gyRxcyuh4r4

 

Priorytet 2a – Kapitały żelazne – dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych

Kapitał żelazny, to nienaruszalne środki finansowe, które mają „zarabiać”, aby umożliwić finansowanie organizacji pozarządowej finansowanie się z dochodów kapitałowych. W przypadku inflacji na poziomie prawie 8% brzmi to abstrakcyjnie, ale można się o coś takiego pokusić. Wkrótce  nawet z lokat jakieś odsetki zaczną się naliczać, choć w wyniku inflacji kapitał żelazny będzie realnie tracić na wartości.

Rozwieję od razu nadzieje – pieniędzy z dotacji nie można wykorzystać jako kapitał żelazny. Można je wydać na działania zmierzające do zebrania takiego kapitału z innych źródeł.

Wartość dotacji: 150 000 zł – 300 000 zł.

Webinarium poświęcone PROO 1b, 2a, 3: https://youtu.be/gyRxcyuh4r4

 

Priorytet 3 – Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

Jeśli stowarzyszenie prowadzi jakiś lokalne lub branżowe medium (stronę, bloga, wydaje czasopismo itp.) albo zajmuje się „patrzeniem władzy na ręce”, to można ubiegać się o takie środki.

Wartość dotacji: 100 000 zł – 200 000 zł.

Webinarium poświęcone PROO 1b, 2a, 3: https://youtu.be/gyRxcyuh4r4

 

Inne priorytety:

Priorytet 4 – Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich  oraz Priorytet 5 – Wsparcie doraźne zostaną ogłoszone na początku 2022 roku.

 

Czy warto?

Składałem wniosek dla Krakowskiego Centrum Taekwon-do w ramach Priorytetu 1a na rok 2021 i został odrzucony. Dwójka ekspertów oceniło go na odpowiednio 49 i 47 punktów na 50 możliwych i to nie wystarczyło. Natomiast plusem tych ocen jest feedback – ocena jest mocno uzasadniona i daje wskazówki co do postępowania na przyszłość, więc w tym roku również będę się starał ośrodki.