ładowanie...

Dotacje: Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021

Nawet 50 000 zł dofinansowania mogą pozyskać kluby sportowe w programie Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO na zorganizowanie lub zrefundowanie obozu wyjazdowego lub stacjonarnego.

 

Dla kogo:

Dla organizacji pozarządowych, upowszechniania sportu i kultury fizycznej jest podstawową działalnością statutową, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

 

Główna założenia:

Dofinansowaniem objęte mogą być krajowe obozy wyjazdowe lub stacjonarne dla dzieci i młodzieży, które trwają co najmniej 7 dni, przy czym dofinansowanie obejmuje do 10 dni obozu. Obóz oczywiście  może trwać dłużej. Obóz musi mieć typowo sportowy charakter, tj. zajęcia sportowe muszą się odbywać w wymiarze co najmniej 2 godzin dziennie, a w skład kadry musi wchodzić osoba posiadająca uprawnienia trenera lub instruktora sportu.

W przypadku gdy do rozpoczęcia obozu jest ponad miesiąc, środki z dotacji należy przeznaczyć na sfinansowanie kosztów realizacji zadania. Jeśli do czasu rozpoczęcia obozu pozostało mniej niż 30 dni lub jeśli obóz już się odbył, środki przekazane są w ramach refundacji kosztów. Klub może we wniosku zdecydować, czy dokona zwrotu środków uczestnikom, czy też przeznaczy je na swoją dalszą działalność statutową. Tak, dobrze czytacie – klub może „zarobić” na czysto całą kwotę dotacji i potem wydać ją według uznania.

 

Okres realizacji zadania:

1.04.2021-31.12.2021

 

Budżet:

15 000 000 zł

 

Przedmiot dofinansowania:

Dotacja pokrywa koszty: zakwaterowania, wyżywienia, transportu, wynajem obiektów sportowych, wynagrodzenia kadry, ubezpieczenie NNW oraz działania kulturalne w trakcie obozu.

Dotacja na obóz wyjazdowy obejmuje do 50 osób, do 10 dni, do 1000 zł na osobę, a więc maksymalnie jest to uzyskania 50 000 zł.

Dotacja na obóz dochodzeniowy obejmuje do 50 osób, do 10 dni, do 500 zł na osobę, czyli tutaj do zgarnięcia jest nawet 25 000 zł.

Organizator musi mieć wkład własny w wysokości 5%

 

Termin składania wniosków:

28.05.2021-31.10.2021

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania środków.

 

Termin rozpatrzenia wniosków:

Na bieżąco, do 31.12.2021

 

Więcej informacji:

https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/