ładowanie...

Dotacje: Trwa sezon zasiewów – aż 6 konkursów grantowych

W ostatnim czasie ogłoszono nabory wniosków w wielu interesujących dla klubów sportowych konkursach grantowych. Poniżej przedstawiam najciekawsze:

Ministerstwo Sportu – Sportowe Wakacje+

W ramach tego programu są 4 projekty, z których 3 polegają na wyłonieniu operatora krajowego. „Normalne” kluby sportowe mogą składać wnioski w projekcie „Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.”

Termin składania wniosków: 01.06.2022 (w systemie AMODIT)

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowe-wakacje–edycja-2024

 

Ludowe Zespoły Sportowe – Program KLUB

Sztandarowy program Ministerstwa Sportu tym razem prowadzony jest przez operatora krajowego jakim jest Zarząd Główny LZS.

Więcej informacji w moim poprzednim poście: https://instruktorsportu.pl/dotacje-program-klub-na-2022-rok/

 

Ministerstwo Obrony Narodowej – Przez Sport do Wojska

Dofinansowaniu podlegają inicjatywy zarówno dla żołnierzy, uczniów klas mundurowych jak i cywilów. Przedmiotem wsparcia są szkolenia, warsztaty, zawody i obozy sportach obronnych, do których zaliczają się: strzelectwo, biegi przełajowy, biegi na orientację czy sporty walki

Termin składania wniosków: 30.05.2022

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-072022wddekid

 

Fundacja Lotto – „odLOTTOwa jazda”

To nietypowy projekt, gdzie uczestnicy projektu muszą wyjeździć jak największa liczbę kilometrów na rowerze w dniach 10.06-31.08.20222 na rzecz wybranej organizacji pozarządowej, która zgłosiła się do projektu.

Termin składania wniosków: 29.05.2022

Więcej informacji: https://www.fundacjalotto.pl/odlottowa-jazda/?fbclid=IwAR3CF9XjlUhC_E5HYBipWys-O5xbmn4SZ7PaLq2YcXKIuycuqKo9zHxiBx8

 

PZU – „Dobra drużyna PZU”

Polega na dofinansowaniu organizacji amatorskich zajęć, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością. Możliwe są dotacje w kwotach 5, 10 lub 15 tys. zł.

Termin składania wniosków: 30.06.2022

Więcej informacji: https://www.pzu.pl/dobra-druzyna/program-prewencyjny

 

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego – „Sport na start”.

Program wspiera projekty sportowe skierowane do uczniów szkół podstawowych (np. zajęcia lub turnieje) uczących się w gminach do 25 tys. mieszkańców. Udział w nim mogą brać jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, domy kultury oraz organizacje pozarządowe.

Termin składania wniosków: 03.06.2022

Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/sport-na-start/