ładowanie...

Refundacja kosztów obozu przez Fundację LOTTO

Dużo pieniędzy można uzyskać w ramach refundacji kosztów obozu sportowego w ramach programu Sportowe Wakacje+, którego operatorem jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. Co ciekawe,  dotacja nie dotyczy tylko obozów planowanych, ale przede wszystkim tych, które już się odbyły!

 

Sportowe Wakacje+ to program, który w części zrealizowało już Ministerstwo Sportu, a w części jest wciąż realizowane przez operatora programu, czyli Fundację Lotto. Łącznie na ten program przeznaczono ponad 16 mln złotych z tego:

11 761 668 zł rozdysponowało Ministerstwo Sportu

– 2 463 517 zł w I naborze przyznała Fundacja LOTTO (wyniki https://www.fundacjalotto.pl/fundacjalottowww/wp-content/uploads/2020/09/wyniki-naboru-I-tura-LISTA.pdf)

– 2 536 483 zł, do przyznania w II naborze.

Dotację można otrzymać zarówno na obóz, który jest planowany (zakończenie turnusu do 31.12.2020), jak również na taki, który się już odbył (rozpoczęcie turnusu od 1.03.2020). W przypadku refundacji klub sportowy we wniosku decyduje, czy środki z refundacji chce zwrócić uczestnikom obozu, czy też chce je wykorzystać na swoje cele statutowe. Jakie obozy są brane pod uwagę?

  • Musi to być obóz sportowy (min. 2 godziny treningów dziennie).
  • Musi trwać co najmniej 10 dni.
  • Musi być zorganizowany w Polsce.
  • Musiał być zgodny z przepisami, w tym epidemicznymi.

Szczegóły określa regulamin konkursu.

Wnioski wypełnia się poprzez internetowy formularz. Refundacji podlegają koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu i ubezpieczenia. Refundacja nie może dotyczyć więcej niż 50 uczestników, a kwota refundacji na osobę to maksymalnie 1 000 zł. Pozostałe koszty, w tym koszty kadry wychowawczej czy instruktorskiej stanowią wkład własny, który musi wynieść min. 20%.

Termin składania aplikacji to 30 września, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić do 31 października.

 

Czy skorzystałeś już z innych dofinansowań w ramach pomocy organizacjom pozarządowym? Sprawdź mój wpis Covid-19: Bezzwrotne 5 000 zł dla klubów.