Wytyczne na rok 2021 dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Wszystko wskazuje na to, że w lecie 2021 będzie można (w miarę) normalnie organizować obozy, kolonie i półkolonie. Opublikowano właśnie wytyczne GIS, MZ …