Dotacje Narodowego Instytutu Wolności w ramach programów PROO na rok 2021

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest agencją rządową podległą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zajmuje się m.in. dystrybucją środków pieniężnych wśród …