Jakie są aktualne przepisy dotyczące prowadzenia zajęć sportowych? Stan na dzień: 24.10.2020

Pandemia się zaostrza i po raz kolejny zmieniają się przepisy. Czy można uprawiać sport? Jakie rodzaje działalności w zakresie sportu są dopuszczalne? Czy …