Organizacja obozów i półkolonii w czasie ferii

Opublikowane właśnie przepisy zakazują organizacji kolonii i zimowisk w okresie ferii zimowych 2021. Pozostała natomiast furtka do organizacji zgrupowań sportowych, ale nie wszyscy …