80 milionów zł. dotacji Narodowego Instytutu Wolności do podziału w ramach programów NOWEFIO

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest agencją rządową podległą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zajmuje się m.in. dystrybucją środków pieniężnych wśród …