Przepisy dotyczące przeprowadzania zajęć i zawodów sportowych – stan na 10.10.2020

Cała Polska znalazła się w strefie żółtej, a sporo powiatów w strefie czerwonej. Czy można prowadzić treningi? Czy można organizować zawody sportowe? Odpowiedzi …