Rock Steady Boxing metodą walki z chorobą Parkinsona

W Polsce na chorobę Parkinsona choruje ok. 60-80 tysięcy ludzi. Jedną z najważniejszych form opóźniania rozwoju tej choroby i poprawiania jakości ruchu jest …