Covid 19: Aktualne przepisy i terminy ich obowiązywania

Krok po kroku następuje luzowanie lockdownu. Stąd niektóre zakazy i nakazy będą sukcesywnie zmieniane. Całość zmian opisano w aktualnym Rozporządzeniu Rady Ministrów z …