Organizacja opieki medycznej na kolonii i obozie sportowym

Czy musisz mieć umowę z lekarzem i pielęgniarką? Kiedy wolno wychowawcy podać leki? Z jakimi urazami należy jechać od razu do szpitala? Odpowiedzi …