Formy zatrudnienia w klubie sportowym

Klub niezależnie od formy prawnej może zatrudniać pracowników oraz trenerów. Rodzaj formy zatrudnienia jest tu ważny, bo trzeba uwzględnić interes pracownika oraz klubu. …