Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności jest konieczne, jeśli klub chce zatrudnić daną osobę na przykład w charakterze instruktora, trenera, wychowawcy kolonijnego …