ładowanie...

Wytyczne na rok 2021 dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Wszystko wskazuje na to, że w lecie 2021 będzie można (w miarę) normalnie organizować obozy, kolonie i półkolonie. Opublikowano właśnie wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. Czy są owe wytyczne i co w nich jest zawarte?

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Podobnie jak rok temu połączone siły Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz ministra Edukacji Narodowej i Nauki wydały na świat wytyczne. Chwilę potem dokonano w nich drobnej korekty, a ostateczną wersję znajdziecie tutaj: https://www.gov.pl/attachment/35773f12-210a-4336-ba11-e72a2f749892

Warto przeczytać je w całości, natomiast chciałem zwrócić uwagę na najważniejsze moim zdaniem punkty:

  1. Oświadczenia. Rodzice (opiekunowie) w dniu wyjazdu składają pisemne oświadczenie o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Odbiór dzieci do 12 godzin. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do odebrania dziecka w ciągu 12 godzin w przypadku wystąpienia podejrzanych objawów tj.: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka.
  3. Metraż na osobę. Na każdego uczestnika musi przypadać w pokoju 3,5 m2 powierzchni, a w innych pomieszczeniach, w których organizowane są zajęcia 4m2. To powoduje, że w części obiektów liczba dostępnych miejsc będzie mniejsza.
  4. Pielęgniarka, lekarz lub ratownik. Wytyczne nakazują zapewnienie „stałej obecności lub możliwość natychmiastowej interwencji” którejś z tych osób. W innym miejscu jest napisane, że „Organizator zapewnia stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem.”. Po mojemu z tego nie wynika obowiązek zatrudnienia takiej osoby, jak to miało miejsce w ubiegłym roku.
  5. Liczebność grup. W tym roku obowiązują „standardowe” limity – 1 wychowawca na 20 dzieci (jeśli wszystkie mają ukończone 10 lat) lub 1 na 15 dzieci (w przypadku grup mieszanych).
  6. Transport uczestników. Jest dopuszczony na zasadach określonych w Rozporządzeniu, które jak na razie swoim terminem działania nie obejmuje jeszcze okresu wakacji.

 

Czym są owe „wytyczne” i czy ich stosowanie jest obowiązkowe?

Wytyczne na pewno nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, gdyż wśród takowych art. 87 Konstytucji wymienia właśnie Konstytucję, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Wśród nich znajdują się dwa akty prawne, w których zawarte zostały najważniejsze przepisy:

Moja prywatna opinia jest taka, że wytyczne stanowią jedynie rekomendację, a nie obowiązek. Z drugiej strony moje doświadczenie z tegorocznych ferii zimowych oraz ubiegłorocznych wakacji podpowiada co innego. Wizytatorzy Kuratorium Oświaty oraz Sanepidu bardzo mocno obstają przy tym, że organizator musi spełnić te wytyczne co do joty. Każdy z organizatorów musi sam rozstrzygnąć, czy lepiej jest spełnić wymagania, czy zaryzykować mandat i dochodzić później swoich racji przed sądem.