Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i Standardy Ochrony Małoletnich

Areszt, ograniczenie wolności lub grzywna w wysokości 1 000 zł grozi członkom zarządu klubu, którzy nie sprawdzili w rejestrze sprawców przestępstw na tle …