ładowanie...

Covid-19: Bezzwrotne 5 000 zł dla klubów

W ramach Tarczy Antykryzysowej organizacje pozarządowe, w tym kluby i związki sportowe działające w formie stowarzyszeń lub związków stowarzyszeń mogą otrzymać 5 000 zł pożyczki bezzwrotnej.

Jakie warunki należy spełnić?

  • trzeba być organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)
  • prowadzić działalność gospodarczą lub statutową przed 1 kwietnia 2020 roku,
  • przychód organizacji pozarządowej w ostatnim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł;
  • nie można zamknąć działalności klubu lub związku w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania przelewu (w przeciwnym wypadku pożyczkę należy spłacić).

Jak widać jest to pomoc skierowana do małych klubów i organizacji. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zostały opisane tutaj.

Same procedury przyznawania środków są bardzo uproszczone. Środki przyznaje powiatowy urząd pracy właściwy dla siedzimy stowarzyszenia. Wniosek wypełnia się elektronicznie korzystając z tego formularza. Podpisać go można Profilem Zaufanym. O przyznaniu pożyczki dowiesz się, jak otrzymasz przelew bankowy.

2 thoughts on “Covid-19: Bezzwrotne 5 000 zł dla klubów

  1. Adi pisze:

    Świetny blog, tematyka bardzo interesująca dla mnie jako początkującego instruktora, chciałbym zapytać tez czy jest szansa na jakiś artykuł na temat założenia klubu od podstaw, byłbym bardzo wdzięczny, pozdrawiam

    1. Dziękuję za miły komentarz. Tak, planuję publikację postów poświęconych zakładaniu klubu sportowego. Będzie ich co najmniej kilka z uwagi na złożoność tematyki. Pierwszy z nich ukaże się lada dzień.

Komentowanie zostało wyłączone.