ładowanie...

Czy warto i jak zarejestrować obóz sportowy

Pytanie jest oczywiście retoryczne. Da się zrobić obóz sportowy lub kolonię bez jej zgłaszania, ale nie warto. Działanie „na partyzanta” ma niewiele plusów: mniejsza szansa na kontrole, mniej buchalterii itp. Tym nie mniej, gdy na obozie zdarzy się jakikolwiek wypadek, to prokuratura pierwsze, o co poprosi, to o wszystkie dokumenty. Byłoby to wizerunkowe samobójstwo.

Sam proces rejestracji jest bardzo prosty. Najpierw należy założyć profil w ogólnopolskiej bazie wypoczynku dzieci i młodzieży. Choćbyście katowali swoich podopiecznych ciężkimi treningami w myśl ustawy, to dalej nosi nazwę wypoczynku. Strona dla organizatorów jest dostępna tutaj. Podaje się tam podstawowe dane organizacji – jako klub sportowy będziecie zawsze zaznaczać, że organizator działa w celu niezarobkowym, więc nie potrzebujecie żadnego wpisu do rejestru organizatorów imprez turystycznych.

Zgłoszeniu podlegają wszystkie wyjazdy krajowe i zagraniczne, które trwają 2 dni lub dłużej oraz wszelkie półkolonie, które trwają co najmniej 2 dni w okresie ferii zimowych, wakacji oraz obu przerw świątecznych.

Zgłaszając obóz potrzebujesz następujących danych (dokumentów):

  • Termin obozu,
  • Dane adresowe obiektu (adres, telefon), lub trasę obozu wędrownego,
  • Warunki wyżywienia,
  • Warunki sanitarne w tym liczba toalet i sanitariatów (co prawda trzeba podać liczbę umywalek w budynku, ale nikt nie sprawdza, czy się nie pomyliłeś),
  • Warunki opieki medycznej (wystarczy zaznaczyć okienko, że znasz adres i telefon najbliższej przychodni),
  • Liczba uczestników z podziałem na do 10 lat i powyżej 10 lat,
  • Ramowy program wypoczynku (plan zajęć i wycieczek),
  • Daty wydania zaświadczeń o niekaralności kierownika, wychowawców i instruktorów (zaświadczenie jest ważne 12 miesięcy od daty wydania),
  • Informacja o 3-letnim doświadczeniu kierownika w pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej),
  • Protokół z kontroli budynku przez straż pożarną w przypadku obozu organizowanego w kraju lub plan budynku w przypadku obozu organizowanego za granicą (to jako jedyny dokument załącza się w formie skanu).

Zgłoszenie można wysłać na dwa sposoby. Można je podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i wtedy sprawa jest załatwiona. Jeśli nie wiesz jak zaufany Profil Zaufany to przeczytaj ten wpis. Jeśli nie masz żadnej z tych rzeczy musisz zgłoszenie wysłać elektronicznie, a następnie pobrać dokument, podpisać i wysłać do swojego wojewódzkiego kuratorium oświaty.

Oczywiście dokumentów, które musi zgromadzić organizator wypoczynku jest dużo, dużo więcej, ale do samego zgłoszenia wystarczy tylko to. Pełny wykaz papierów pojawi się w jednym z kolejnych postów.