ładowanie...

Dotacje: Program „Mikro Granty”, czyli 20 tys. złotych na sport powszechny

Ministerstwo Sportu i Turystyki stworzyło program „Mikro Granty”, który ma wspierać przedsięwzięcia sportowe przeciwdziałające niekorzystnym zmianom wśród dzieci i młodzieży. Operatorem ogólnopolskim programu jest Fundacja Orły Polskie.

Dla kogo:

Organizacje, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. Warunkiem jest, aby kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych im w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczyła 200 tys. zł.

 

Główne założenia:

Wsparcie finansowe jest udzielane na organizację otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych, których uczestnikami są dzieci i młodzież do 18. r. ż.

Przeznaczenie kosztów bezpośrednich w zadaniach Programu:

  • wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu,
  • transport, wyżywienie, zakwaterowanie,
  • promocję przedsięwzięcia (dyplomy, medale, puchary), wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze,
  • obsługę sędziowską, techniczną, instruktorską i ekspercką, informatyczną oraz medyczną.

 

Okres realizacji zadania:

Od 1 lipca 2023 r. do 30 listopada 2023 roku

 

Pula środków:

30 000 000 zł do podziału

Kwota dotacji na jedno przedsięwzięcie wynosi do 20 000 zł.

Klub może składać wniosek na więcej niż jedno przedsięwzięcie.

Wymagany jest wkład własny w wys. 5% kosztów.

 

Termin składania wniosków:

od. 16 czerwca do 14 lipca 2023 (w generatorze wniosków AMODIT MIKRO GRANTY)

 

Więcej informacji: www.mikrograntysportowe.pl