ładowanie...

Dotacje: Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2024 rok

Minister Sportu i Turystyki ogłosił aż 17 różnych programów w zakresie dofinasowania działań w obszarze sportu na rok 2024, zarówno w zakresie sportu wyczynowego, jak i amatorskiego. Poniżej znajdziecie opis wszystkich opublikowanych programów.

Szkolenie kadr wojewódzkich i organizacja OOM

Dla kogo:

Podmioty, które zawarły na 2024 rok umowę z właściwym organem samorządu województwa, na realizację zadań z zakresu wspierania kultury fizycznej lub które zostały wskazane w uchwale właściwego organu samorządu województwa

Zakres zadania:

 • Szkolenie i współzawodnictwo zawodników w kategorii wiekowej młodzików we wskazanych  sportach.
 • Szkolenie zawodników w kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, we wskazanych  sportach, w tym szkołach i oddziałach sportowych.
 • Organizacja zawodów finałowych OOM w sportach zimowych, halowych i letnich.

Pula środków:

67 000 000 zł w tym 12 000 000 na organizację finałów OOM.

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy-zwiazanego-ze-szkoleniem-i-wspolzawodnictwem-zawodnikow-kadry-wojewodzkiej-oraz-zwiazanego-z-organizacja-zawodow-finalowych-ogolnopolskiej-olimpiady-mlodziezy-w-sportach-zimowych-halowych-i-letnich-w-roku-2024

 

Program Sport Dla Wszystkich

Dla kogo:

Organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej (tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje) – z wyłączeniem polskich związków sportowych.

Zakres zadania:

Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.

Pula środków:

100 000 000 zł

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2024-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich

 

Program Szkolny Klub Sportowy

Dla kogo:

Podmioty o zasięgu ogólnopolskim lub wojewódzkim, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Zakres zadania:

Nabór dotyczy wyłonienia operatora krajowego oraz operatorów wojewódzkich. Tegoroczna formuła realizacyjna Programu zakłada prowadzenie zajęć do końca roku szkolnego (21 czerwca). Takie rozwiązanie wynika z planowanego uruchomienia w drugiej połowie roku,  nowego ogólnopolskiego programu aktywizacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży szkolnej.

Pula środków:

40 000 000 zł

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2024-r-programu-szkolny-klub-sportowy

 

Program szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych

Dla kogo:

Polskie związki sportowe, a także organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w obszarze sportu wyczynowego osób z niepełnosprawnościami.

Zakres zadania:

 • Przygotowania i udział w igrzyskach paralimpijskich,
 • przygotowania i udział w igrzyskach głuchych,
 • przygotowania i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paralimpijskich i igrzysk głuchych.

Pula środków:

39 000 000 zł

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-osob-niepelnosprawnych-w-2024-roku

 

Program wspierania projektów naukowych w zakresie sportu wyczynowego

Dla kogo:

 • Polskie Związki Sportowe
 • Polski Komitet Olimpijski
 • Polski Komitet Paralimpijski

Zakres zadania:

Dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów w zakresie sportów olimpijskich, których celem będzie podniesienie poziomu działań naukowych na rzecz sportu. Projekty muszą odpowiadać potrzebom kadr narodowych w zakresie optymalizacji przygotowań polskich zawodników do najważniejszych imprez sportowych i podnoszenia potencjału polskiego sportu na poziomie wyczynowym.

Pula środków:

2 800 000 zł

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/wspieranie-projektow-naukowych-w-zakresie-sportu-wyczynowego-w-2024-roku

 

Program Super Trener

Dla kogo:

 • Polskie Związki Sportowe
 • Polski Komitet Olimpijski
 • Polski Komitet Paralimpijski

Zakres zadania:

W ramach programu dofinansowywane są wynagrodzenia asystentów trenerów kadry narodowej i asystentów kadry zarządzającej, ich udział w akcjach szkoleniowych, zawodach sportowych i imprezach mistrzowskich realizowanych przez kadry narodowe seniorów, udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, a także realizacja przez podmioty świadczące badania w zakresie sportu opracowanego przez beneficjenta systemu kontroli efektów potreningowych dla szkolonej grupy.

Pula środków:

8 000 000 zł

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/program-super-trener-wsparcie-szkolenia-zawodnikow-kadry-narodowej-do-udzialu-w-igrzyskach-olimpijskich-paralimpijskich-i-gluchych-oraz-przygotowania-i-udzialu-w-mistrzostwach-swiata-i-europy-w-sportach-olimpijskich-paralimpijskich-i-objetych-programem-igrzysk-gluchych-w-2024-roku

 

Program wspierania programów kariery dwutorowej dla członków kadr narodowych

Dla kogo:

 • Polskie związki sportowe,
 • Akademicki Związek Sportowy.

Zakres zadania:

Dofinansowanie można uzyskać na programy, które będą odpowiadać potrzebom członków kadr narodowych w zakresie możliwości elastycznego łączenia planowanych działań z kalendarzem startów i treningów.

Pula środków:

2 000 000 zł

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/zasady-wspierania-programow-kariery-dwutorowej-dla-czlonkow-kadr-narodowych-polskich-zwiazkow-sportowych-w-2024-r

 

Organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego

Dla kogo:

Organizacje o zasięgu ogólnopolskim, które zgodnie ze statutem prowadzą w przeważającej części działalność metodyczno-szkoleniową, badawczą lub analityczną w zakresie sportu.

Zakres zadania:

W ramach programu do realizacji przewidziane są dwa zadania – w obszarze procesu szkolenia oraz w obszarze badawczym i diagnostycznym.

Pula środków:

3 600 000 zł

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialalnosci-wspierajacej-i-kontrolnej-sportu-mlodziezowego-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-w-roku-2024

 

Program Sport Akademicki

Dla kogo:

Organizacje pozarządowe, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w środowisku akademickim posiadającym struktury ogólnopolskie i wojewódzkie.

Zakres zadania:

 • Inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży akademickiej.
 • Wspieranie organizacji systematycznych zajęć w sekcjach sportowych
 • Tworzenie warunków do rywalizacji sportowej studentów i uczelnianych klubów sportowych.

Pula środków:

15 000 000 zł

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-naboru-wnioskow-na-realizacje-w-2024-r-programu-sport-akademicki

 

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów

Dla kogo:

 • Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
 • Inne organizacje pozarządowe, które statutowo realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży
 • Jednostki samorządu terytorialnego.

Zakres zadania:

 • zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
 • zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Pula środków:

17 000 000 zł na „Umiem pływać” oraz 11 000 000 na gimnastykę korekcyjną

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-otwarty-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2024-r-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow

 

Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych

Dla kogo:

Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych – stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje sportowe z całej Polski.

Zakres zadania:

 • organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
 • organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;
 • organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
 • promocja sportu osób niepełnosprawnych.

Pula środków:

30 000 000 zł

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-upowszechniania-sportu-osob-niepelnosprawnych-w-2024-r

 

Program dofinansowania przygotowań zawodników kadry narodowej do udziału w IP, IG, MŚ i ME.

Dla kogo:

 • Polskie związki sportowe
 • Polski Komitet Paralimpijski

Zakres zadania:

 • stworzenie zawodnikom kadry narodowej w sportach osób z niepełnosprawnościami optymalnych warunków przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paralimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy;
 • zapewnienie zawodnikom kadry narodowej w sportach osób z niepełnosprawnościami niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Pula środków:

20 000 000 zł

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-budzetu-panstwa-zadan-zwiazanych-z-przygotowaniem-zawodnikow-kadry-narodowej-do-udzialu-w-igrzyskach-paralimpijskich-igrzyskach-gluchych-mistrzostwach-swiata-i-europy-w-2024-roku

 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży, realizowanego w ACSS, WCSS i OSSM LZS

Dla kogo:

Stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym, działające w zakresie kultury fizycznej w środowisku akademickim, wojskowym lub wiejskim

Zakres zadania:

 • Zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do udziału we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym (w tym w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata) w sportach i konkurencjach indywidualnych ujętych w programie igrzysk olimpijskich;
 • Awans reprezentacji Polski w klasyfikacjach: medalowej i punktowej na międzynarodowych zawodach mistrzowskich w konkurencjach olimpijskich.

Pula środków:

23 000 000 zł

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkow-funduszu-rozwoju-kultury-fizycznej-zadan-w-zakresie-szkolenia-i-wspolzawodnictwa-sportowego-mlodziezy-realizowanego-w-akademickich-centrach-szkolenia-sportowego-wojskowych-centrach-szkolenia-sportowego-osrodkach-szkolenia-sportowego-mlodziezy-ludowych-zespolow-sportowych-w-roku-2024

 

Program przygotowań do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Europy

Dla kogo:

 • Polskie związki sportowe
 • Polski Komitet Olimpijski

Zakres zadania:

 1. Przygotowania do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w letnich sportach olimpijskich w roku 2024
 2. Przygotowania do Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo 2026 oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w zimowych sportach olimpijskich w roku 2024

Pula środków:

225 634 000 zł

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-ofert-o-dofinansowanie-ze-srodkow-budzetu-panstwa-zadan-zwiazanych-z-przygotowaniem-zawodnikow-kadry-narodowej-do-udzialu-w-igrzyskach-olimpijskich-oraz-przygotowaniem-i-udzialem-w-mistrzostwach-swiata-i-europy-w-sportach-olimpijskich-w-2024-roku

 

Program wspierania sportów nieolimpijskich

Dla kogo:

Polskie związki sportowe

Zakres zadania:

Zadania związane z przygotowaniem i udziałem zawodników kadry narodowej polskich związków sportowych w mistrzostwach świata i Europy w sportach i konkurencjach nieobjętych programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paralimpijskich i Igrzysk Głuchych w 2024 roku.

Pula środków:

36 000 000 zł

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/program-wspierania-sportow-nieolimpijskich-ogloszony

 

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Dla kogo:

 • Polskie związki sportowe,
 • Polski Komitet Olimpijski,
 • stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej – po przedstawieniu porozumienia z właściwym dla danego sportu polskim związkiem sportowym.

Zakres zadania:

Dofinansowanie szkolenia i udziału we współzawodnictwie zawodniczek i zawodników w sportach olimpijskich w młodzieżowych kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec) w ramach kadry narodowej oraz publicznych i niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego, a także ośrodków szkolenia sportowego młodzieży polskich związków sportowych.

Pula środków:

201 000 000 zł

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-programu-dofinansowania-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwa-mlodziezy

 

Organizacja w Polsce międzynarodowych imprez mistrzowskich

Dla kogo:

Organizacje pozarządowe, jako organizatorzy międzynarodowych imprez mistrzowskich, zawodów z cyklu Pucharu Świata oraz zawodów zaliczanych do klasyfikacji światowej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paralimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, na terenie Polski w roku 2024.

Zakres zadania:

Organizacja w Polsce w roku 2024, międzynarodowych imprez mistrzowskich, zawodów z cyklu Pucharu Świata oraz zawodów zaliczanych do klasyfikacji światowej międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paralimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Pula środków:

57 000 000 zł

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-ze-srodkow-budzetu-panstwa-zadania-publicznego-pn-wspieranie-promocji-sportu-poprzez-organizacje-w-polsce-w-roku-2024-miedzynarodowych-imprez-mistrzowskich-zawodow-z-cyklu-pucharu-swiata-oraz-zawodow-zaliczanych-do-klasyfikacji-swiatowej-miedzynarodowej-federacji-sportowej-dzialajacej-w-sporcie-olimpijskim-lub-paralimpijskim-lub-innej-uznanej-przez-miedzynarodowy-komitet-olimpijski