ładowanie...

Tarcza antykryzysowa: Do 25 000 zł dla instruktorów prowadzących działalność gospodarczą

W ramach Tarczy Antykryzysowej 9.0 wprowadzono możliwość uzyskania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców przyznawanej na podstawie rozporządzenia w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Dotacja wynosi 5 000 zł i może być udzielana nawet przez 5 kolejnych miesięcy.

Warunki formalne uzyskania dotacji

  • Dotacja jest przeznaczona dla mikro- lub małych przedsiębiorców, tzn. zatrudnienie do 50 pracowników i obroty pon. 10 mln EUR. Wniosek mogą również składać samozatrudnieni, którzy nie mają żadnych pracowników.
  • Działalność gospodarcza nie mogła być zawieszona zarówno wg stanu na dzień 31.03.2021, jak również w dniu składania wniosku.
  • Przeważającym rodzajem działalności PKD jest jeden z wymienionych w rozporządzeniu numerów (liczy się stan na dzień 31.03.2021).
  • Nastąpił spadek przychodów o min. 40% (więcej poniżej).
  • Aby dotacja była bezzwrotna należy kontynuować prowadzenie działalności przez okres 3 miesięcy od daty otrzymania przelewu z urzędu pracy.

 

Które numery PKD brane są pod uwagę?

Jest wymienionych w rozporządzeniu aż 59 różnych numerów PKD, które są uprawnione do otrzymania pomocy. Wśród interesujących nas są m.in.:

47.64.Z* – Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

*W przypadku tego kodu wniosek można złożyć tylko raz, a w pozostałych wymienionych kodach można go ponawiać do 5 miesięcy.

 

Jak obliczyć spadek przychodów?

Warunkiem uzyskania dotacji jest spadek przychodu z działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o 40% w stosunku do jednego z trzech miesięcy:

  • poprzedniego miesiąca lub
  • lutego 2020 lub
  • września 2020.

Co to oznacza? Jeśli wniosek składasz w maju 2021, to porównujesz wysokość przychody za kwiecień 2021 z przychodami za marzec 2021, wrzesień 2020 lub luty 2020.

 

Ponowienie wniosku

Aby ponownie złożyć wniosek musisz wykazać, że przychody za maj 2021 są również niższe o co najmniej 40% od przychodów za poprzedni miesiąc z 2021, wrzesień 2020 lub luty 2020. Jeśli do porównania wybrałeś któryś z „archiwalnych” miesięcy z 2020 roku, to wystarczy, że będziesz miał tak samo niski przychód jaki wykazałeś przy pierwszym wniosku. Jeśli jednak porównywałeś się do poprzedniego miesiąca np. w kwietniu miałeś o 40% niższe przychody w stosunku do marca, to teraz porównujesz maj do kwietnia i wykazać musisz kolejną obniżkę przychodów o 40%.  Łącznie możesz złożyć nawet 5 takich wniosków.

 

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Wnioski składa się elektronicznie na portalu www.praca.gov.pl. W dziale „Tarcza Antykryzysowa” należy wybrać wniosek PSZ-DBKDG. Do niego należy załączyć uzupełniony plik z Excela. Celowo go nie załączam, gdyż wzór pliku może się zmienić. Natomiast w tym pliku należy podać kod swojej gminy, który znajdziesz w uokik_Lista_identyfikatorow_gmin_obowiaz_od_2011_roku_(stan_na_01_01_2021).

Po uzupełnieniu wniosku należy dodać wypełniony załącznik, czyli plik Excela w takiej formie jakiej jest zapisany, czyli .xlsx. Drugim załącznikiem jest umowa, która już jest załączona automatycznie. Co ważne, niczego nie drukujemy, ani nie skanujemy. Całość na końcu podpisujemy profilem zaufanym.

Termin składania wniosków trwa do 31.08.2021.