ładowanie...

Dotacje: Narodowy Instytut Wolności prowadzi nabory w programach PROO oraz NOWEFIO

Trwają nabory w dwóch najbardziej interesujących konkursach – NOWEFIO oraz PROO. Można dostać spore środki na 3-letnie projekty. Po kilku próbach udało mi się zdobyć grant na jeden projekt, co jest dowodem, że jest to możliwe i warto się starać.

 

W programach NIW-CRSO chodzi o duże pieniądze. Dlatego nie polecam ich małym organizacjom i klubom, bo one będą miały problem z odpowiednim i efektywnym wykorzystaniem środków. Pula jest duża, to i konkurencja jest duża. Dużym ułatwieniem są materiały (m.in. webinaria), które udostępnia oferentom NIW. Warto je przejrzeć, gdyż pozwoli to na napisanie lepszego wniosku.

 

NOWEFIO

 

Dla kogo:

Stowarzyszenia (również stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje, samorządy i izby gospodarcze i rzemieślnicze, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje kościelne, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne i (uwaga!) kluby sportowe działające w formie spółek prawa handlowego non profit.

 

Główne założenia:

Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

 

Priorytety (dostępne na rok 2023):

Priorytet 2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego .

Priorytet 3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym.

Priorytet 4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich.

 

Pula środków:

76 800 000 zł

 

Wysokość wnioskowanej dotacji:

Priorytet 2: 50 000 – 300 000 zł

Priorytet 3: 50 000 – 300 000 zł

Priorytet 4: 150 000 – 400 000 zł.

 

Okres realizacji zadania:

01.03.2023-31.12.2025

 

Termin składania wniosków:

19.12.2022 (w generatorze wniosków)

 

Więcej informacji: https://niw.gov.pl/nasze-programy/nowefio/edycja-2023/

 

 

PROO

 

Dla kogo:

Stowarzyszenia (również stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje, samorządy i izby gospodarcze i rzemieślnicze, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje kościelne, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne i (uwaga!) kluby sportowe działające w formie spółek prawa handlowego non profit. W przypadku priorytetów 3 i 4 muszą to być organizacje działające we wskazanych obszarach tematycznych.

 

Główne założenia:

PROO to program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

 

Priorytety:

PROO 1a: Zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego

PROO 1b: Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych

PROO 2a: Kapitały żelazne – dotacje operacyjne na wsparcie budowania początkowych kapitałów żelaznych

PROO 3: Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

PROO 4: Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich

PROO 5: Wsparcie doraźne – nabór na ten priorytet ogłoszony zostanie na początku 2023 roku.

 

Pula środków:

56 340 000 zł

 

Wysokość wnioskowanej dotacji:

Priorytet 1a: 150 000 zł – 600 000 zł

Priorytet 1b: 10 000 zł – 500 000 zł

Priorytet 2a: 150 000 zł – 300 000 zł

Priorytet 3: 100 000 zł – 200 000 zł

Priorytet 4: 100 000 zł – 200 000 zł

Priorytet 5: do 10 000 zł.

 

Okres realizacji zadania:

01.03.2023-31.12.2025 (w przypadków priorytetów 1 i 2)

01.03.2023-31.12.2024 (w przypadków priorytetów 3 i 4)

 

Termin składania wniosków:

02.01.2023 (w generatorze wniosków)

 

Więcej informacji: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/