ładowanie...

80 milionów zł. dotacji Narodowego Instytutu Wolności do podziału w ramach programów NOWEFIO

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest agencją rządową podległą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zajmuje się m.in. dystrybucją środków pieniężnych wśród organizacji pozarządowych. Ogłoszono nabór w ramach programy NOWEFIO, w którym startować mogą również kluby sportowe.

Dla klubów i związków sportowych najbardziej interesujące będą priorytety 1, 2 oraz przede wszystkim 4. Wnioski składa się poprzez System Obsługi Dotacji. Zazwyczaj składa się jednoetapowo. Jeśli wniosek przejdzie ocenę formalną, jest oceniany merytorycznie. To trochę inaczej niż w PROO, gdzie składa się wniosek wstępny. O innych programach NIW w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich przeczytasz w tym poście: Dotacje Narodowego Instytutu Wolności w ramach programów PROO na rok 2021 – Instruktor Sportu

 

NIW-CRSO

Priorytet 1 – Mikro-inicjatywy

Dla kogo:

Dla stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych), fundacji, związków stowarzyszeń, jak również klubów sportowych działających w formie spółek. Pośrednio również dla organizacji nieformalnych.

Główne założenia:

W programie należy ująć trzy następujące działania:

  1. Regranting – stworzenie systemu Małych Grantów dla środowisk lokalnych i grup nieformalnych.
  2. Przeprowadzenie działań edukacyjnych i animacyjnych służących wspieraniu oddolnych inicjatyw.
  3. Przeprowadzenie ewaluacji zrealizowanego projektu.

Przewiduje się realizację projektów w dwóch formach: wojewódzkiej oraz tematycznej.

Okres realizacji zadania:

1.01.2021-31.12.2023 (wyłącznie projekty 3-letnie).

Pula środków:

16 000 000 zł. na 3 lata

Regranting wojewódzki (14 500 000 zł) – minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 750 000 zł (po 250 000 zł na rok).

Regranting tematyczny (1 500 000 zł) minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 600 000 zł (po 200 000 zł na rok).

Nie jest wymagany wkład własny.

Termin składania wniosków:

29.03.2021 godz. 14:00 (w generatorze wniosków)

Rozstrzygnięcie konkursu:

Do 30.05.2021.

 

Priorytet 2 – Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

Dla kogo:

Dla stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych), fundacji, związków stowarzyszeń, jak również klubów sportowych działających w formie spółek.

Główne założenia:

Dotacja może być przeznaczona na zwiększenie aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego, realizowane przez obywateli działających w organizacjach pozarządowych. Podręcznik opublikowany na stronach NIW jako przykład wymienia m.in. „promowanie wolontariatu poprzez organizację akcji charytatywnych, imprez sportowych i rekreacyjnych w społeczności lokalnej”

Okres realizacji zadania:

Musi się mieścić w przedziale 1.01.2021-31.12.2023 i trwać co najmniej 3 miesiące.

Pula środków:

Minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 50 000 zł, maksymalna to 300 000 zł. Nie jest wymagany wkład własny.

Termin składania wniosków:

29.03.2021 godz. 14:00 (w generatorze wniosków)

Rozstrzygnięcie konkursu:

Do 30.05.2021.

 

Priorytet 3 – Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

Dla kogo:

Dla stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych), fundacji, związków stowarzyszeń, jak również klubów sportowych działających w formie spółek.

Główne założenia:

Wspieranie działań przyczyniających się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji przez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.

Okres realizacji zadania:

Musi się mieścić w przedziale 1.01.2021-31.12.2023 i trwać co najmniej 3 miesiące.

Pula środków:

Minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 50 000 zł, maksymalna to 300 000 zł. Nie jest wymagany wkład własny.

Termin składania wniosków:

29.03.2021 godz. 14:00 (w generatorze wniosków)

Rozstrzygnięcie konkursu:

Do 30.05.2021.

 

Priorytet 4 – Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Dla kogo:

Dla stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych), fundacji, związków stowarzyszeń, jak również klubów sportowych działających w formie spółek.

Główne założenia:

Poprawy zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowanie struktur, tworzenie i doskonalenie zasobów, tworzenie i rozwijanie strategii działania organizacji, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.

Okres realizacji zadania:

Musi się mieścić w przedziale 1.01.2021-31.12.2023 i trwać co najmniej 18 miesięcy.

Pula środków:

Minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 100 000 zł, maksymalna to 400 000 zł. Nie jest wymagany wkład własny.

Termin składania wniosków:

29.03.2021 godz. 14:00 (w generatorze wniosków)

Rozstrzygnięcie konkursu:

Do 30.05.2021.

 

Więcej informacji na stronach NIW:

NOWEFIO 2021 – Ogłoszenie o konkursie!